fbpx

Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH 2022

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas tego posiedzenia członkowie SOISH m.in.: wybrali zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2022-2025, zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium zarządowi. Dokonano także niewielkich zmian w statucie organizacji i nakreślono plany na przyszłość. Funkcję członków zarządu kolejną kadencję będą pełniły p. Agnieszka Filak i p. Edyta Turlejska. W skład komisji rewizyjnej weszli: p. Tadeusz Stanisławski i p. Jerzy Sojka.

Kolejny grant na działania strażnicze SOISH

Stowarzyszenie SOISH otrzymało w ramach konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotację w wysokości prawie 34 tys. zł na realizację projektu pn. ” Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-2021″ roboczo zwany PROJEKT BONIFIKATY 2.

Będziemy kontynuować nasze badania dotyczące tego w jaki sposób kościoły i inne związki wyznaniowe pozyskiwały nieruchomości od wybranych instytucji samorządowych i rządowych. Poniżej można się zapoznać z naszym wnioskiem.

Tygodnik Polityka o art. 70a uspkk

To, ze Kościół korzysta z tego tricku na masowa skale, jako pierwsze ujawniło wrocławskie Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych (SOISH). Według danych za lata 1992–2020, jakie dla POLITYKI przygotował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kościół przejął już 82 tys. 546 ha. Po przeliczeniu na średnią cenę transakcyjna gruntów według GUS (obowiązuje od 25 maja 2021 r.), czyli 48 805 zł, daje to olbrzymia kwotę 4 mld 28 mln 657 tys. zł.

Strefa wiedzy i blogosfera

Nowe działania SOISH mają za zadanie dostarczyć rzetelnej i zrozumiałej dla wszystkich odbiorców wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.