fbpx

Zmiana adresu Stowarzyszenia

Z dniem 1 stycznia 2024 r. Stowarzyszenia SOISH ma nową siedzibę. Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław.

Walne Zebranie 2023 Stowarzyszenia SOISH

W dniu 9 czerwca 2023 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas obrad zatwierdzono uchwały udzielającą Zarządowi absolutorium za 2022 r. oraz zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2022 r. Treść sprawozdania została opublikowana na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Dokumenty”.

W trakcie spotkania omówiono także najważniejsze wydarzenia i projekty minionego roku oraz plany na rok bieżący i najbliższą przyszłość.

Projekt Bonifikaty 2 – publikacja raportu

W 2022 r. otrzymaliśmy kolejne wsparcie na kontynuacje naszych działań strażniczych dotyczących bonifikat. Dzięki grantowi przekazanemu przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zrealizowaliśmy Projekt Bonifikaty 2 pn. „Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-2021″.
W wyniku naszych działań ustaliliśmy, że łączna wartość zbytych nieruchomości w latach 2015-2021 wyniosła: 30 397 019 zł, a kościoły i inne związki wyznaniowe zapłaciły za nieruchomości kwotę: 4 302 821,33 zł. Podstawą prawną zbycia nieruchomości w tym trybie jest wykorzystanie ich na cele działalności pożytku publicznego. Dodatkowo ujawniliśmy, ze Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa przekazał bezpłatnie Kościołowi katolickiemu nieruchomości warte 5 685 505 zł.

Zgodnie z umową grantową publikujemy przygotowany raport. Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną dedykowaną bonifikatom http://www.projektbonifikaty.pl, gdzie m.in. mapa ze sprzedanymi nieruchomościami.

Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH 2022

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas tego posiedzenia członkowie SOISH m.in.: wybrali zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2022-2025, zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium zarządowi. Dokonano także niewielkich zmian w statucie organizacji i nakreślono plany na przyszłość. Funkcję członków zarządu kolejną kadencję będą pełniły p. Agnieszka Filak i p. Edyta Turlejska. W skład komisji rewizyjnej weszli: p. Tadeusz Stanisławski i p. Jerzy Sojka.

Kolejny grant na działania strażnicze SOISH

Stowarzyszenie SOISH otrzymało w ramach konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotację w wysokości prawie 34 tys. zł na realizację projektu pn. ” Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-2021″ roboczo zwany PROJEKT BONIFIKATY 2.

Będziemy kontynuować nasze badania dotyczące tego w jaki sposób kościoły i inne związki wyznaniowe pozyskiwały nieruchomości od wybranych instytucji samorządowych i rządowych. Poniżej można się zapoznać z naszym wnioskiem.