Biznes

  • szkolenia dla personelu i kadry kierowniczej;
  • polityki i regulaminy antydyskryminacyjne;
  • kontakt: zarzad@soish.pl.