fbpx

Uwagi Stowarzyszenia SOISH do raportu „Wolność religijna w Polsce. Raport Statystyczny” 2019

Tweet W dniu 15 listopada 2019 r. został zaprezentowany opinii publicznej przedmiotowy raport przygotowany przez 3 instytucje związane z Kościołem katolickim: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdanewicza,…

Przekazywanie ziemi rolnej z zasobu Skarbu Państwa mniejszościowym kościołom i innym związkom wyznaniowym na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych

TweetJeżeli chodzi o stosunek do ziemi rolnej przekazanej do tej pory Kościołowi katolickiemu to 8 mniejszościowych kościołów otrzymało łącznie 10,84% areału jaki otrzymał Kościół katolicki. 

Jak Trybunał Konstytucyjny usankcjonował bezterminowe uwłaszczanie Kościoła katolickiego na państwowych gruntach rolnych na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych

Tweet Od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. KOWR przekazał w trybie art. 70a uspkk 76.244 ha ziemi rolnej na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego. Przy założeniu średniej ceny…


Kontakt

Stowarzyszenie SOISH
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 
zarzad@soish.pl
KRS 0000759673, REGON 381892173