fbpx

Kontakt

Stowarzyszenie SOISH
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław 
zarzad@soish.pl
KRS 0000759673, REGON 381892173, NIP 8992854091