fbpx

Publikujemy wyniki naszych prac nad projektem „Zbywanie przez powiaty w Polsce nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020. Działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk”

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Obywatelski przebadaliśmy politykę zbywania przez powiaty w Polsce nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, przygotowaliśmy publikację, która przedstawia wyniki naszych badań oraz…


Kontakt

Stowarzyszenie SOISH
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 
zarzad@soish.pl
KRS 0000759673, REGON 381892173, NIP 8992854091