Działania strażnicze

  • kontrola władz publicznych w zakresie przestrzegania konstytucyjnych zasad relacji z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi;
  • kontrola przestrzegania wolności sumienia i wyznania;
  • monitoring przepływów finansowych;
  • lobbing i prace legislacyjne;
  • masz informacje w tej sprawie, potrzebujesz wsparcia zgłoś się na adres zarzad@soish.pl.