Osoby fizyczne

  • wsparcie merytoryczne i konsultacje w dochodzeniu swoich praw wynikających z wolności sumienia i wyznania;
  • wsparcie merytoryczne i konsultacje w dochodzeniu swoich praw obywatelskich;
  • wsparcie w postępowaniach przed organami władzy państwowej;
  • przygotowanie stanowisk i opinii na użytek postępowania przed organami administracji i sądami;
  • doradztwo prawne i obywatelskie;
  • potrzebujesz wsparcia, pomocy lub informacji zapraszamy do kontaktu: zarzad@soish.pl.