Zarząd SOISH

dr Tomasz Resler – prezes zarządu

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Historycznego UAM i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
doktorant WPAiE UWr, autor publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, historii
państwa i prawa oraz sytuacji mniejszości religijnych.

Agnieszka Filak LL.M.- członek zarządu

Absolwentka prawa i prawa kanonicznego na UKSW oraz LL.M. Aufbaustudiengang
„Gemainsame Wege nach Europa: Mittel – und Osteuropa auf dem Weg In die Europäische
Union“ TU Dresden, autorka lub redaktor naukowy publikacji monograficznych, zbiorowych,
artykułów i haseł encyklopedycznych z zakresu prawa wyznaniowego i kościelnego oraz
prawa pracy i służby cywilnej.

Edyta Turlejska – członek zarządu

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UWr (politologia) i Wydziału Praw, Administracji
i Ekonomii UWr (administracja), wieloletni pracownik administracji publicznej z
doświadczeniem w obszarze zarządzania zasobami i marketingu.