Kościoły i inne związki wyznaniowe

  • wsparcie w postępowaniach administracyjnych;
  • przygotowanie i wdrożenie polityki RODO;
  • kodyfikacja prawa wewnętrznego;
  • opinie prawne;
  • przygotowanie projektów pism, wniosków itp.;
  • kontakt: zarzad@soish.pl.