Eksperci

dr

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Historycznego UAM i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, historii państwa i prawa oraz sytuacji mniejszości religijnych.

Edyta Włodarczyk

Absolwentka prawa na WPAiE UWr, doktorantka oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na WPAiE UWr, Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego oraz historii państwa i prawa, prowadzi zajęcia z zakresu polskiego prawa gospodarczego publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w notariacie.