Grupy i stowarzyszenia religijne

  • postępowanie o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych;
  • wsparcie w bieżącej działalności;
  • doradztwo i szkolenia;
  • obsługa administracyjna;
  • kontakt: zarzad@soish.pl.