Misja

Stowarzyszenie SOISH działa na rzecz społeczeństwa, poprzez monitoring w obszarze stosunków państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Cele są realizowane poprzez kontrolę obywatelską, badanie wzajemnych relacji, badanie finansowania, przygotowywanie propozycji zmian w prawie wyznaniowym, działalność naukową i ekspercką oraz badanie stopnia przestrzegania prawa przez władze publiczne. Stowarzyszenie SOISH jest apolityczne i neutralne w kwestiach wiary i światopoglądu.