Wspieram

Bez wsparcia ze strony Darczyńców nie będziemy w stanie realizować swoich celów statutowych.

Istnieje możliwość odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia SOISH w rozliczeniu PIT, jako darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego. Chcąc skorzystać z tego odpisu, darowizna powinna być przekazana na rachunek bankowy. Ulga nie może przekraczać 6 proc. uzyskanego rocznego dochodu.

Darowizny prosimy wpłacać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie SOISH

71 1600 1462 1824 3571 1000 0001
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe SOISH”.