fbpx

Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH 2024

We Wrocławiu 8 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOISH. W trakcie WZ zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2023 r. oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Z dokumentami finansowymi można się zapoznać w zakładce Dokumenty.