fbpx

Projekt Bonifikaty 2 – publikacja raportu

W 2022 r. otrzymaliśmy kolejne wsparcie na kontynuacje naszych działań strażniczych dotyczących bonifikat. Dzięki grantowi przekazanemu przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zrealizowaliśmy Projekt Bonifikaty 2 pn. „Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-2021″.
W wyniku naszych działań ustaliliśmy, że łączna wartość zbytych nieruchomości w latach 2015-2021 wyniosła: 30 397 019 zł, a kościoły i inne związki wyznaniowe zapłaciły za nieruchomości kwotę: 4 302 821,33 zł. Podstawą prawną zbycia nieruchomości w tym trybie jest wykorzystanie ich na cele działalności pożytku publicznego. Dodatkowo ujawniliśmy, ze Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa przekazał bezpłatnie Kościołowi katolickiemu nieruchomości warte 5 685 505 zł.

Zgodnie z umową grantową publikujemy przygotowany raport. Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną dedykowaną bonifikatom http://www.projektbonifikaty.pl, gdzie m.in. mapa ze sprzedanymi nieruchomościami.