fbpx

Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH 2022

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas tego posiedzenia członkowie SOISH m.in.: wybrali zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2022-2025, zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium zarządowi. Dokonano także niewielkich zmian w statucie organizacji i nakreślono plany na przyszłość. Funkcję członków zarządu kolejną kadencję będą pełniły p. Agnieszka Filak i p. Edyta Turlejska. W skład komisji rewizyjnej weszli: p. Tadeusz Stanisławski i p. Jerzy Sojka.