fbpx

Walne Zebranie 2023 Stowarzyszenia SOISH

W dniu 9 czerwca 2023 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas obrad zatwierdzono uchwały udzielającą Zarządowi absolutorium za 2022 r. oraz zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2022 r. Treść sprawozdania została opublikowana na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Dokumenty”.

W trakcie spotkania omówiono także najważniejsze wydarzenia i projekty minionego roku oraz plany na rok bieżący i najbliższą przyszłość.