fbpx

Zasada bezstronności światopoglądowej państwa

Zgodnie a art. 25 ust. 2 Konstytucji RP „władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. Konstytucyjny termin „bezstronność” stanowi przejaw kompromisu, między zwolennikami i przeciwnikami zasady neutralności światopoglądowej państwa, zawartego w czasie prac nad treścią obecnie obowiązującej Ustawy Zasadniczej. Dodać należy, że zasada bezstronności zastąpiła funkcjonującą w Konstytucji z 1952 r. formułę rozdziału państwa od Kościoła („Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do Kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy”[1]). I choć z perspektywy semantycznej pojęcia „bezstronność” i „neutralność” mają charakter synonimiczny, to w kontekście ratio legis omawianego przepisu konstytucyjnego wybór terminu „ bezstronność” ma istotne znaczenie.

Czytaj więcej „Zasada bezstronności światopoglądowej państwa”

Wolność religijna – co to za twór?

Istota wolności religijnej przejawia się w dwóch aspektach: wewnętrznym – wolności sumienia i zewnętrznym – wolności do uzewnętrzniania swoich poglądów zarówno prywatnie, jak i publicznie oraz wolności od przymusu zewnętrznego w zakresie ujawniania swoich przekonań. Ten zewnętrzny aspekt wolności religijnej jest chroniony prawem.
Wolność religijna w wymiarze zewnętrznym we współczesnej kulturze prawnej jest postrzegana w wymiarze pozytywnym – wolność uzewnętrzniania swoich poglądów religijnych i negatywnym – wolność od przymusu zewnętrznego. Gdzie przymus zewnętrzny jest rozumiany jako pochodzący od osób, grup osób, czy też władzy publicznej.

Czytaj więcej „Wolność religijna – co to za twór?”

Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy o świeckim państwie…

Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy o świeckim państwie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska oraz analizy prawnej tego projektu dokonanego przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

https://www.rp.pl/Prawo-dla-Ciebie/301179962-Stowarzyszenie-SOISH-o-projekcie-ustawy-o-swieckim-panstwie.html

Czytaj więcej „Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy o świeckim państwie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska”

Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał nowego pełnomocnika

W związku z powołaniem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pełnomocnika ds. współpracy z Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz KRUWiO, którym została Pani Ewa Mańkowska #StowarzyszenieSOISH zgodnie ze swoimi celami statutowymi, będzie bacznie obserwować działania Pełnomocnika. Już w tej chwili można wskazać, że w treści zarządzenia znajdują się pewne nieścisłości. Po pierwsze nie wiadomo o jaki „Kościół” chodzi, ponieważ polski system prawny nie zna osoby prawnej pt. „Kościół” bez przymiotnika określającego jego nazwę. Po drugie łączenie kościołów i innych związków wyznaniowych z Kolegium Rektorów Uniwersytetów Wrocławia i Opola jest w naszej ocenie co najmniej tematycznie nie związane.