fbpx

Czy państwo jest zobligowane do finansowania nauki religii w szkole?