fbpx

Aktualności

Aktualności

SOISH otrzymało grant na działania strażnicze

Miło nam poinformować, że SOISH otrzymało grant z Fundusz Obywatelski na realizację naszych działań strażniczych. Będziemy realizować projekt „Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 – działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk”.

https://www.funduszobywatelski.pl/wspierane-inicjatywy?fbclid=IwAR2TnbOC9MxIxOh9z44CTiXEAYFe-v_r_5Rg6lIV58DOSAl0eINw-jx1IOo

Aktualności

Nowe działania strażnicze SOISH

SOISH rozpoczęło nową akcję mającą na celu badanie relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w nowym obszarze – kontrola skarbowa.

? Działania strażnicze w urzędach skarbowych w zakresie kontroli kościołów i innych związków wyznaniowych ? czas zacząć!

? Już wkrótce pierwsze informacje?

Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa odmawiającą realizacji wniosku członka SOISH o udzielenie informacji publicznej w zakresie nieruchomości sprzedanych z bonifikatą przez Gminę Rzeszów kościołom i innym związkom wyznaniowym. SKO uznało decyzję za wydaną z istotnym naruszeniem prawa i przekazał wniosek do ponownego rozpatrzenia.

Aktualności

Uwagi Stowarzyszenia SOISH do raportu „Wolność religijna w Polsce.…

W dniu 15 listopada 2019 r. został zaprezentowany opinii publicznej przedmiotowy raport przygotowany przez 3 instytucje związane z Kościołem katolickim: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdanewicza, Fundacja Obserwatorium Społeczne, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak wskazali Autorzy opracowanie zawiera wyniki dostępnych badań statystycznych przeprowadzonych w ostatnich latach i zostało przygotowane jako wtórna analiza danych zastanych.