fbpx

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa odmawiającą realizacji wniosku członka SOISH o udzielenie informacji publicznej w zakresie nieruchomości sprzedanych z bonifikatą przez Gminę Rzeszów kościołom i innym związkom wyznaniowym. SKO uznało decyzję za wydaną z istotnym naruszeniem prawa i przekazał wniosek do ponownego rozpatrzenia.