fbpx

Raport „Dotacje na realizację zadań publicznych przez kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne przekazane z budżetów powiatów i miast na prawach powiatu woj. podlaskiego w 2019 r.”